Zarząd

Honorowy Przewodniczący:
Prof. dr hab. dr h.c. mult. Franciszek Grucza

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Sambor Grucza
Uniwersytet Warszawski

Sekretarz:
Dr Małgorzata Kosacka
Uniwersytet Warszawski

Skarbnik:
Prof. ucz. dr hab. Paweł Szerszeń
Uniwersytet Warszawski

V-ce Przewodniczący:
Prof. ucz. dr hab. Robert Małecki
Uniwersytet Warszawski

V-ce Przewodnicząca:
Prof. ucz. dr hab. Anna Małgorzewicz

V-ce Przewodniczący:
Prof. dr hab. Jerzy Żmudzki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Członkowie Zarządu

Prof. ucz. dr hab. Paweł Bąk
Uniwersytet Rzeszowski

Prof. ucz. dr hab. Renata Dampc-Jarosz
Uniwersytet Śląski

Prof. ucz. dr hab. Aldona Sopata
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. ucz. dr hab. Maria Katarzyna Lasatowicz
Uniwersytet Opolski

Prof. ucz. dr hab. Zenon Weigt
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Prof. dr hab. Paweł Zimniak
Uniwersytet w Zielonogórski

Prof. dr hab. Ewa Żebrowska
Uniwersytet Warszawski